Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie www.krokwnieznane.pl jest Monika Zakrzewska, ul. Wojska Polskiego 68c, 24-170 Kurów. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę o wysłanie wiadomości na adres e-mail marketing@krokwnieznane.pl

3. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

a) świadczenia usług,

b) prowadzenia działań marketingowych, w szczególności wysyłanie newslettera do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie wiadomości oraz publikowania reklam w serwisie Facebook

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) poprzez informacje wprowadzone w formularzach

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” (tzw. Ciasteczka)

5. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora Serwisu.

6. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;

b) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania odpowiednio dobranych materiałów w sieciach reklamowych.

7. Użytkownicy mogą wyłączyć wszystkie pliki cookie lub usunąć wybrane z nich.

8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.

9. Administrator stosuje narzędzie do analizy ruchu na stronie Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie anonimowe informacje dotyczące np. czasu spędzonego na stronie, przeglądarki, ruchu na stronie.

10. Więcej informacji o zarządzaniu ustawieniami cookies dostępnych jest na stronie Jak Google korzysta z plików cookie

11. Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora:

a) Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL).

b) Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

c) Przeprowadzana jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza aktualizacje komponentów programistycznych.

12. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora dostępu do jej danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

13. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

14. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości).

Polityka ochrony prywatności stosowana w Serwisie może ulegać zmianom w związku ze zmianami przepisów prawa ochrony danych osobowych, z rozwojem technologii oraz rozbudowywaniem funkcjonalności Serwisu.

 

Prawa autorskie © 2022 Monika Zakrzewska